Jubileuszowe wydanie „Magazynu POLONIA”

Okladka

Ukazało się jubileuszowe wydanie „Magazynu POLONIA” poświęcone obchodom 25-tej rocznicy podpisania polsko – niemieckiego Traktatu „O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. W numerze obok wprowadzenia Ambasadora prof. Andrzeja Przyłębskiego, znalazły się wystąpienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy, Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Joachima Gaucka,

Ministra Spraw Zagranicznych Franka - Waltera Steinmeiera, Ditmara Woidke – Koordynatora Rządu Federalnego ds. niemiecko-polskiej współpracy oraz Hartmuta Koschyka – Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Osób Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych. W numerze znalazły się również relacje ze spotkania Prezydenta Andrzeja Dudy z Kanclerzem Niemiec – Angelą Merkel, z 18-tego Forum polsko – niemieckiego, Polsko – Niemieckieh Dni Mediów w Lipsku, Jubileuszy 25-lecia Funadcji Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Nie zabrakło również informacji z polonijnych obchodów jubileuszowych w Berlinie, Monachium, Moguncji i Hanowerze. W części poświęconej życiu Polonii znalazły się informacje o Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech, Chrześcijańskim Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego, Zrzeszeniu Federalnym – Polska Rada w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech. Uzupełniły je informacje o Biurze Polonii w Berlinie oraz o Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech „Porta Polonica” wzbogacone relacjami z polonijnych imprez kulturalnych w Berlinie, Kolonii, Hanowerze, Hamburgu i Herdorf-Dermbach. Wydanie zamykają fragmenty polsko – niemieckiego Traktatu oraz wspólne oświadczenie polsko – niemieckiego Okrągłego Stołu.
Zachęcamy do lektury.
Redakcja

© 2004 Polska Rada w Niemczech. All Rights Reserved. Designed By E-Daron