Tokarczuk1W niedzielne popołudnie z czytelnikami w starej synagodze w Essen spotkała się laureatka literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk. Kiedy kilka miesięcy temu podjęto organizację tego spotkania, nikt nawet nie spodziewał się, że będzie to spotkanie ze świeżo nagrodzoną Noblistką. Nagroda pewnie sprawiła, że mimo wcale nie tanich biletów, synagoga w stu procentach zapełniła się, tak polonijnymi, jak i niemieckimi słuchaczami. Na spotkanie wybrali się również przedstawiciele Polskiej Biblioteki "Piast" w Essen, którzy przynieśli do podpisu, będące w jej zbiorach książki Tokarczuk. Podczas spotkania  Katja Riemann czytała fragmenty niemieckiego wydania "Ksiąg Jakubowych".

Gelsen3W Gelsenkirchen w Gruba Gesundheitsakademie, 7 września zebrało się około 30 osób, aby dołączyć do narodowej promocji polskiej literatury, czyli Narodowego Czytania. Ta ogólnopolska akcja odbyła się po raz ósmy, natomiast w Gelsenkirchen po raz pierwszy. Czytano dwie nowele "Dym" Marii Konopnickiej oraz "Katarynkę" Bolesława Prusa. Inicjatorem czytania w Gelsenkirchen był Dariusz Tetelewski, aktywny uczestnik portali społecznościowych, a dołączyli do niego: Polska Biblioteka w Essen oraz Gruba Gesundheitsakademie.

Organizatorem tej ogólnoświatowej już akcji jest para prezydencka. W tym roku Narodowe Czytanie odbyło się w trzech tysiącach miejsc w Polsce i na świecie. Do akcji zgłosiły się także osoby polskiego pochodzenia z 30 krajów. Z Niemiec zgłoszeń było 7 (Monachium, Mayen, Wuppertal, Solingen, Sankt Augustin, Hamburg).

Akcja  została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w 2012 roku. Rok później w całej Polsce czytano dzieła Aleksandra Fredry, a podczas kolejnych edycji: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Wszystko dopisało

rajd2Po pierwsze – dopisało towarzystwo, które dość licznie przybyło na kolejny Rajd Polonijny. Informacja o tej już VI. Pieszej Wędrówce dotarła do sporej grupki osób, które punktualnie o godz. 13.30 przybyły na miejsce spotkania w sobotę 06 kwietnia 2019r. w Schönfließ. Było ok. 50 osób, w tym dwóch wytrwałych małoletnich chłopców, oraz piesek, który towarzyszył nam aż do Lübars.

Polonijny Rajd pieszy zorganizowany został przez Polonijne Towarzystwo Turystyczne i Kulturalne w Berlinie oraz Klub PTTK im. Korfantego w Berlinie. Podziękowania należą się Elżbiecie Potępskiej, przewodniczącej Polonijnego Towarzystwa Turystycznego i Kulturalnego w Berlinie, oraz Barbarze Muschol, która nie po raz pierwszy wybrała trasę i pilnowała, żeby nikt nie pozostawał w tyle. Przydała nam się taka kontrola, gdyż przebyliśmy trasę wszyscy w pełnym składzie i bez żadnych uszczerbków zdrowotnych. Nie słyszałam, żeby ktoś miał poobcierane nogi czy zaschnięte gardło. Dość licznie reprezentowany był Klub PTTK w Gubinie. Członkowie tego Towarzystwa wyruszyli z Gubina już o godz. 07.30 i zanim wzięli udział w Rajdzie zdążyli zwiedzić Ogrody Świata w Berlinie.

Więcej:http://blog-polonia.pl/rajd-pieszy-polonii-berlinskiej/

kongres Młoda Polonia, przedstawiciele organizacji polonijnych w Niemczech oraz  państw Unii Europejskiej obradowali w dniach 4-6.10.2019 w Bonn na IV Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech– Kongresie Młodej Polonii, pod  hasłem: „Dać głos Młodym Europy! Młode Polki i Polacy w służbie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej”.

Kongres Młodej Polonii zgromadził przez trzy dni obrad, debat i dyskusji ponad 150  przedstawicieli Polek i Polaków na emigracji w różnym wieku i o różnym stażu pobytu zagranicą, reprezentantów struktur i organizacji landowych, osoby niezrzeszone, grupy nieformalne, przedstawicieli mediów polonijnych, w końcu ekspertów polonijnych m.in.: w dziedzinach mediów,  partycypacji obywatelskiej, spraw socjalnych, kultury, języka polskiego. Udział w obradach Kongresu i proces zgłaszania chęci udziału  w wydarzeniu był otwarty i jawny – dbając o pluralistyczny wymiar obrad, z uwzględnieniem zasad demokratycznych i uszanowania praw każdej jednostki. Kongres stanowił tym samym niejako zebranie walne Polek i Polaków w Niemczech. Kongres z założenia był wydarzeniem międzypokoleniowym, łaczącym przeszłość z teraźniejszością w imieniu budowania wspólnej europejskiej partycypatywnej przyszłości, w której Polonia zdecydowanie odgrywa aktywną rolę bazującą na wspólkształtowaniu polityk, które bezpośrednio jej dotyczą, chociażby ze względu na liczebność jej przedstawicieli na terenie Niemiec.  Uczestnicy kongresu reprezentują ekspercko każdą dziedzinę, w obrębie której wystosowane zostały poniższe postulaty, ich doświadczenie bazuje na wieloletniej pracy w przedmiotowych dziedzinach, jest poparte adekwatnym wykształceniem oraz feedbackem grup docelowych

wielkanocCelebrowanie wspólnoty z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, także oficjalnego otwarcia się nowo wybranego Zarządu Zjednoczenia Polaków w Berlinie odbyło się 10 kwietnia 2019 r. z udziałem konsul ds Polonii Jowity Wencius i przewodniczącego Polskiej Rady Ferdynanda Domaradzkiego. Przy wspólnym stole zawsze jest swojsko, smacznie i mnóstwo interesujących rozmów, nigdy też nie brakuje dobrego humoru..

Więcej:http://blog-polonia.pl/wielkanocne-zjednoczenie-polakow/

© 2004 Polska Rada w Niemczech. All Rights Reserved. Designed By E-Daron