Zrzeszenie Federalne - Polska Rada w Niemczech T.z:

Zrzeszenie Federalne - Polska Rada w Niemczech T.z.:

Opiera się na polsko-niemieckim traktacie z 17 czerwca 1991 r., w szczególności na art. 20 i 21.

Działa na podstawie i w granicach ustawy zasadniczej i innych przepisów prawa wewnętrznego Republiki Federalnej Niemiec, jak również przepisów prawa Unii Europejskiej i innych przepisów prawa międzynarodowego, ratyfikowanych i obowiązujących w RFN.

Bezwzględnie przestrzega postanowień statutu oraz realizuje uchwały walnego zgromadzenia.

Konsekwentnie stoi na stanowisku całkowitej autonomii i suwerenności organizacyjnej wobec wszystkich władz, urzędów, innych organizacji i osób polskich, niemieckich i wszelkich innych.

Kieruje się zasadą jawności i jest otwarta dla wszystkich organizacji, które akceptują jej statut.

Polska Rada w Niemczech – Zrzeszenie Federalne T. z powstała w 1996 roku i została zarejestrowana w następnym roku w sądzie grodzkim w Bonn – Königswinter.

Zrzeszenie posiada status wyższej użyteczności publicznej.

Jako jedyna z naczelnych organizacji skupiających Polonię niemiecką ma struktury dopasowane do struktur związkowych Niemieckiej Republiki Federalnej. Posiada swoje przedstawicielstwa (naczelne organizacje członkowskie) we wszystkich republikach związkowych Niemiec, gdzie występują skupiska Polonii i Polaków, a mianowicie w: Bawarii, Badenii -Wirtembergii, Nadrenii – Palatynacie, Północnej Nadrenii – Westfalii, Dolnej Saksonii, Brandenburgii, Saksonii i Turyngii, Bremie, Hamburgu, Berlinie.

W jej skład wchodzą również naczelne organizacje branżowe i zrzeszenia federalne o zasięgu ogólnoniemieckim, np. Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników, Związek Dziennikarzy Polskich, Zrzeszenie Federalne – Polskie Forum w Niemczech, Stowarzyszenie Polskich Handlowców i Przemysłowców „BERPOL”.

Głównym celem zrzeszenia jest pielęgnacja i rozwój przyjaznych stosunków między Narodem polskim i niemieckim na podstawie równouprawnienia, tolerancji i wzajemnego poszanowania.

Zrzeszenie Federalne – Polska Rada w Niemczech T. z. służy również:

1. współpracy, zrozumieniu i pojednaniu polsko-niemieckiemu;
2. promocji języka i kultury polskiej w Niemczech, polskiej gospodarki i myśli technicznej;
3. procesowi integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strukturami europejskimi;
4. kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Polaka w Niemczech;
5. stowarzyszeniom i osobom wymienionym w art. 20 Traktatu;
6. zjednoczeniu i integracji organizacji polskich i polonijnych w Niemczech.Jest to realizowane szczególnie poprzez dążenie do zachowania i rozwijania swojej tożsamości etnicznej, językowej i kulturowej przez żyjące w Niemczech osoby polskiego pochodzenia lub osoby przyznające się do języka, kultury lub tradycji polskiej, na podstawie polsko – niemieckiego Traktatu z 17 czerwca 1991 roku i załączonych do niego listów Ministrów Spraw Zagranicznych.
Wszystkie Zrzeszenia krajowe (Landesverbände) powstały w tym samym czasie jak Zrzeszenie Federalne i zarówno podstawą, jak i celem ich działalności jest realizacja polsko – niemieckiego traktatu „O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z 17 czerwca 1991 roku.

Zrzeszenie Federalne – Polska Rada w Niemczech T. Z. jest członkiem Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, poprzez który jest reprezentowane w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i Radzie Polonii Świata. W zarządach tych organizacji zasiada przewodniczący naszego zrzeszenia. Polska Rada w Niemczech współpracuje z wieloma organizacjami zarówno z Polski jak i z całego świata, m.in. ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Uniwersytetem Szczecińskim, władzami samorządowymi województwa zachodniopomorskiego, Stowarzyszeniem "Wolnego Słowa".

„Pro Vita Polonia”

Nagrody i wyróżnienia Biura Łączności Organizacji Polonijnych w Hanowerze i Dolnej Saksonii - dla osób zasłużonych w życiu społeczności polonijnej:

2018: Magdalena Stasch-Wazydrag, Aneta Bertram, Sylwia Jasion

2017: Edward Dewucki, Regina Swiatlak i Helena Adamowicz-Zimnoch

2016: ks. probszcz Tadeusz Kluba, Józefa Głowacka i Alina Wytulany

2015: Grażyna Kamień-Söffker z Hanoweru, Grzegorz Kałuża z Brunszwiku i Aleksander Zając z Berlina

2014: ks. Rektor Stanisław Budyń

na Festiwalu im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” w Kołobrzegu

Zrzeszenie Federalne – Polska Rada w Niemczech ufundowała nagrodę polonijną dla uczestników w Konkursie Festiwalu im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” w Kołobrzegu. Laureaci tej nagrody byli zapraszani do Niemiec na organizowane przez Polonię koncerty. Laureatami tej nagrody zostali:

 1. Laureat nagrody z 2007 r.: Marcin Skrzypczak
 2. Laureaci nagrody z 2008 r. : Antoni Gussowski, Piotr Kajetan Matczuk  
 3. Laureat nagrody 2009 r.: Mateusz Rulski
 4. Laureat nagrody 2010 r.: Andrzej Dębowski
 5. Laureat nagrody 2011 r.: Paweł Ruszkowski
 6. Laureat nagrody 2012 r.: Apolinary Polek
 7. Laureat nagrody 2013 r.: Przemysław Mazurek
 8. Laureat nagrody 2014 r.: Patrycja Zisch
 9. Laureat nagrody 2015 r.: Michał Konstrat z Warszawy
 10. Laureat nagrody 2016 r.: Adam Leszkiewicz z Opola i Patrycja Polek ze Skawiny
 11. Laureat nagrody 2016 r.: Elżbieta Lewak ze Lwowa

 

„Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju”

przyznana w 2011 roku dla przewodniczącego Polskiej Rady w Niemczech – Alexandra Zająca.

10 października podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie wręczone zostały doroczne nagrody TVP Polonia. TVP Polonia od 1995 roku przyznaje prestiżowe nagrody „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju”. Jej laureatami są ludzie wielce zasłużeni dla polskiej kultury, sztuki, edukacji i sportu, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozsławienia Polski i Polaków na całym świecie. To społecznicy, mieszkańcy i działający poza granicami kraju, szczególnie zasłużeni dla środowisk polonijnych.

Wśród tegorocznych laureatów nagrody znaleźli się między innymi: Magdalena Żuk – wybitna polska pianistka zamieszkała w Paryżu, Mariusz Grudzień – wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, organizator Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Aleksander Zając - działacz polonijny, Prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i Marcin Gortat – najsławniejszy polski koszykarz grający w NBA, mecenas i protektor młodych talentów koszykarskich w Polsce.

W tym roku przyznana została również nagroda specjalna, którą kapituła wyróżniła Barbarę Borys-Damięcką – pomysłodawczynię i organizatorkę „Telewizji Polonia” - pierwszego Programu Satelitarnego Telewizji Polskiej.

Uroczystą galę uświetnił:

 • występ tegorocznej laureatki Magdaleny Żuk w utworze Fryderyka Chopina.
 • koncert z autorskim programem muzyki filmowej Krzesimira Dębskiego stanowiący kompilacją najpiękniejszych i najbardziej znanych tematów muzycznych skomponowanych dla filmu i telewizji oraz fragmenty z najnowszej produkcji kompozytora – muzyki do filmu Jerzego Hoffmana „1920 Bitwa Warszawska”.
 • Występ Anny Jurksztowicz z towarzyszeniem orkiestry kameralnej, która zaśpiewała utwory skomponowane dla filmu i telewizji, w tym jej najpopularniejsze piosenki serialowe w specjalnie przygotowanych aranżacjach orkiestry kameralnej.

Galę poprowadziła Agata Konarska.

Nagrody i wyróżnienia Zrzeszenia Krajowego - Polska Rada w Berlinie

2018:

1. Ewa Kampes (dyrektorka Szkoły Europejskiej Katharina-Heinroth-Grundschule),

2. Sławek Prudzyński (Polska Rada – Związek Krajowy w Berlinie),

3. Małgorzata Staszak (nauczycielka – Towarzystwo Szkolne „Oświata”),

2017:

1. Marek Szlachcic-Tritscher (Rockinberlin e.V.),

2. Agata Koch (Sprach Cafe Polnisch e.V.),

3. Piotr Świderski (klub PTTK w Berlinie),

2016:

1. ks. Marek Kędzierski (proboszcz PMK w Berlinie),

2. Ewa Maria Slaska (pisarka),

3. Stefan Wiesław Fiszbach (artysta-malarz),

© 2004 Polska Rada w Niemczech. All Rights Reserved. Designed By E-Daron