Zarząd wybrany na Walnym Zgromadzeniu 11.12.2016 r. w Berlinie:

Alexander Zając - przewodniczący

Aldona Głowacka - Silberner - wiceprzewodniczący

Zbigniew Kossak von Główczewski - członek Zarządu

Andrzej Kajzer - członek

Zarządu Komisja rewizyjna:

Mieczysław Zarzyczny - przewodniczący

dr Edward Kieyne

Renata Kania

Zarząd wybrany na Walnym Zgromadzeniu 09.11.2012 r. w Berlinie:

Alexander Zając - przewodniczący

Aldona Głowacka - Silberner - wiceprzewodniczący

Ferdynand Domaradzki - wiceprzewodniczący

Bogdan Żurek - wiceprzewodniczący

Arkadiusz B. Kulaszewski - sekretarz

Dorota Leszczyńska - skarbnik

Irena Kubalok - Kieyne - członek zarządu

Zbigniew Kossak von Główczewski - członek

Zarządu Halina Wąssowska - członek Zarządu Komisja rewizyjna:

Mieczysław Zarzyczny - przewodniczący

dr Edward Kieyne dr Elżbieta

Zawadzka Gregor Kaluza

© 2004 Polska Rada w Niemczech. All Rights Reserved. Designed By E-Daron